URDU: Rehmat Ke Frishte Apke Paas by Abdul Manan Rasakh