URDU: Frishton Ka Drood Pane Wale Aur Lanat Pane Wale by Dr Fafal Elahi